۱۳۹۰ تیر ۱۹, یکشنبه

 3 قسمت از فیلم سخنرانی درمورد اوضاع ایران و انتخابات قلابی دهمین دوره ریاست جمهوری  درایران
 مونیخ. فریدون منتقمی


http://www.youtube.com/watch?v=oiMm-WIQMnU&feature=related
WIQMnU&feature=related2-http://www.youtube.com/wat​ch?v=m6w0tZ12z0k&feature=r​elated
3- http://www.youtube.com/wat​ch?v=aQo6AOj6VMM

·

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

برای ایرانی آزاد و آباد و شکوفان، ایرانی عاری از ستم و استثمار میرزمم.برای جهانی میرزمم که که درآن از بهره کشی فرد از فرد و استعمار و غارت زحمتکشان خبری نباشد.برای استقرار سوسیالیسم ورهائی بشریت میرزمم